Đăng Công Việc

Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân – Nghệ An/ Thanh Hóa/ Thái Bình

Toàn thời gian Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Vũng Tàu trong Ngân hàng/ Tài chính Công Việc Email
  • Chia sẻ:

Chi Tiết Công Việc

  • Chức Vụ Nhanvien

Mô Tả Công Việc

 

Tuyển Dụng Quản Lý Khách Hàng:
– Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, các đối tác kinh doanh và các bên liên quan để thực hiện các hoạt động bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm phát triển thị trường và mở rộng mạng lưới khách hàng cho hoạt động kinh doanh của Khối NHBL;
– Thực hiện cung cấp các sản phẩm, dịch vụ Khối NHBL đến khách hàng nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao;
– Thẩm định, lập tờ trình và hoàn thiện các hồ sơ tín dụng đồng thời trình ký các cấp phê duyệt liên quan theo quy định của VIB; Kiểm tra và giám sát các khoản vay sau giải ngân, quản lý và theo dõi việc nhắc nợ, thu hồi nợ của khách hàng để đảm bảo tăng trưởng tín dụng an toàn và bền vững;
– Xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng thông qua các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì cơ sở khách hàng hiện hữu và mở rộng mạng lưới khách hàng;
– Tham gia các cuộc họp bán hàng và dịch vụ (SSM), các chương trình đào tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả bán hàng và nâng cao năng lực cho cá nhân;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.
YÊU CẦU:
– Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính;
– Tối thiểu 5-6 năm (SERM)/3-4 năm (SRM)/2 năm (RM) /ưu tiên có kinh nghiệm (ARM) trong lĩnh vực thẩm định cho vay và phát triển khách hàng;
– Am hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh bán lẻ của ngân hàng và môi trường kinh doanh bán lẻ của địa phương;
– Am hiểu sản phẩm dịch vụ ngân hàng và kiến thức tín dụng tốt;
– Có khả năng ứng dụng mô hình bán hàng và dịch vụ mới;
– Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và bán hàng tốt;
– Năng động, sáng tạo, làm việc độc lập, chịu được áp lực cao;
– Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
TAGS: Nghệ An, tuyển quản lý, QLKH

 

Công Việc Tương Tự