Đăng Công Việc

Nhân viên kinh doanh;

Toàn thời gian [email protected] đăng 3 tuần ago

Tổng Quan Về Công Việc

– Nhận thông tin khách hàng có nhu cầu từ các đối tác ngân hàng và marketing để tiến hành xử lý
– Liên hệ phòng thẩm định thực hiện sơ bộ giá trị tài sản và báo phí thẩm định
– Xử lý thông tin, soạn thảo các Hợp đồng thẩm định với khách hàng
– Theo dõi quá trình thanh lý hợp đồng, hỗ trợ phòng kế toán đốc công nợ cho đến khi khách hàng đã thanh toán xong
– Nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quảng bá, giới thiệu về dịch vụ và thương hiệu của công ty đến khách hàng
– Tham gia các chương trình đào tạo do công ty tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho công việc
– Đề xuất các ý kiến nhằm cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

082.68.68.678