Đăng Công Việc

Chuyên viên hoạch định tài chính

Toàn thời gian [email protected] đăng 2 tháng ago

Tổng Quan Về Công Việc

1. Tham gia các hoạt động kinh doanh
– Chăm sóc khách hàng hiện hữu và phát triển khách hàng mới.
– Khám phá, cung cấp , tư vấn các giải pháp tài chính toàn diện, , phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
– Kết hợp với quản lý kinh doanh và thành viên trong nhóm Tổ chức. Tham gia những hoạt động, sự kiện, roadshow hỗ trợ kinh doanh
2. Chăm sóc khách hàng.
– Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng mối quan hệ bền chặt, tốt đẹp với khách hàng
– Xử lý khách hàng khiếu nại và yêu cầu với hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng

082.68.68.678