Đăng Công Việc

KPMG Vietnam

  • Liên Kết Xã Hội:

Chi Tiết Công Ty

  • Lĩnh vực Hoạch định - Dự án
  • Công Việc Đăng 4

Mô Tả Công Ty

KPMG là một trong những Công ty lớn nhất tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn. Là một phần của nhiều loại dịch vụ được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi, Tìm kiếm và Tuyển chọn Giám đốc điều hành KPMG là đối tác chuyên nghiệp của bạn để đảm bảo các vị trí hàng đầu trong các ngành trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi hiện nay. Chúng tôi sẽ giúp bạn đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách kết nối bạn với cơ hội phù hợp và hướng bạn đến sự phát triển nghề nghiệp.