Đăng Công Việc

FE CREDIT

  • Liên Kết Xã Hội:

Chi Tiết Công Ty

  • Lĩnh vực Ngân hàng/ Tài chính
  • Công Việc Đăng 2

Mô Tả Công Ty

Chúng tôi được thành lập với tư cách là Khối Tài chính Tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Năm 2015, chúng tôi đã chuyển đổi thành công sang một công ty độc lập với Thương hiệu FE CREDIT. Kể từ đó, chúng tôi liên tục mở rộng và dẫn đầu thị trường tài chính tiêu dùng tại Việt Nam. Thành công của chúng tôi được xây dựng dựa trên việc phục vụ lợi ích tốt nhất của khách hàng; chúng tôi quan tâm đến việc thiết kế các sản phẩm mới với các giá trị bổ sung cho khách hàng với triết lý Nhanh chóng và Dễ dàng.

Từ lâu, chúng tôi đã nuôi dưỡng quyết tâm chuyên nghiệp hóa hoạt động của mình. Chúng tôi nắm lấy một nền văn hóa tổ chức mạnh mẽ với khát vọng và giá trị chung cho phép chúng tôi hoạt động như một công ty đoàn kết và tập trung.

082.68.68.678