Đăng Công Việc

Công Ty TNHH Stradex Việt Nam

  • Liên Kết Xã Hội:

Chi Tiết Công Ty

  • Lĩnh vực Đầu tư , Hoạch định - Dự án
  • Công Việc Đăng 0

Mô Tả Công Ty

STRADEX là công ty cung cấp giải pháp nhân sự cho đối tác là đại diện của các tập đoàn Châu Âu, kinh doanh trong lĩnh vực ngoại hối và chứng khoán.