Đăng Công Việc

Công Ty TNHH Marketing Force

  • Liên Kết Xã Hội:

Chi Tiết Công Ty

  • Lĩnh vực Marketing - PR , Phát triển thị trường
  • Công Việc Đăng 0

Mô Tả Công Ty

Công ty hoạt động trong lĩnh vực marketing và xúc tiến thương mại, hỗ trợ các thông tin dịch vụ về giá cả và phân tích các yếu tố tác động lên các sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, chúng tôi đang mở rộng phát triển sang lĩnh vực nhượng quyền thương mại, cung cấp dịch vụ tư vấn và thiết lập kênh phân phối thị trường.