Đăng Công Việc

Công ty TNHH Frescol Tuna

  • Liên Kết Xã Hội:

Chi Tiết Công Ty

  • Lĩnh vực Thực phẩm
  • Công Việc Đăng 1
  • Quy mô nhân sự Từ 200 đến 500

Mô Tả Công Ty

Chế biến, bảo quản thực phẩm…

Công Việc hoạt động Từ Công ty TNHH Frescol Tuna

082.68.68.678