Đăng Công Việc

Công Ty Harvey Nash (Việt Nam)

  • Liên Kết Xã Hội:

Chi Tiết Công Ty

  • Lĩnh vực Giao nhận/ Vận chuyển , Hoạch định - Dự án
  • Công Việc Đăng 2

Mô Tả Công Ty

Là một thương hiệu của Tập đoàn Harvey Nash, NashTech cam kết mang đến những tài năng, giải pháp CNTT và Dịch vụ Quy trình Kinh doanh tốt nhất cho các khách hàng quốc tế của chúng tôi ở Anh, Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và Mỹ.

Chúng tôi có hơn 1.600 kỹ sư phần mềm thông qua các trung tâm phát triển của mình tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, luôn theo đuổi mức độ toàn vẹn và chất lượng cao nhất trong việc cung cấp danh mục dịch vụ độc đáo bao gồm:

  • Phát triển phần mềm
  • Dịch vụ quy trình kinh doanh (BPS)
  • Cơ sở hạ tầng CNTT & Bảo trì
  • R & D Công nghệ Truyền thông