Đăng Công Việc

Về Phồn Thanh

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Mức lương mong muốn 15 - 20 triệu
  • Số năm kinh nghiệm 1 năm
  • Loại hình công việc Toàn thời gian cố định
  • Trình trạng hôn nhân Độc thân