Đăng Công Việc

Về phan nga

Giáo dục

Kinh nghiệm

 • 2020 - Hiện tại
  Công ty TNHH Young IL Việt Nam

  kinh nghiệm trên lĩnh vực môi trường

  làm việc một năm với công ty đến nay, môi trường làm việc tiếp xúc nhiều khía cạnh, tích cóp và cải thiện được nhiều kỹ năng cũng như trình độ chuyên môn bản thân.

Chuyên môn

ngành công nghệ kỹ thuật môi trường

Danh dự và giải thưởng

 • 2015-2019

  học bổng năm học

  đều đạt học bổng hàng kỳ trong các năm học đại học và tốt nghiệp loại giỏi cộng với 1 năm kinh nghiệm làm việc.

Kỹ năng