Đăng Công Việc

Về Nguyễn Xuân Hiếu

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Số năm kinh nghiệm 2 năm