Đăng Công Việc

Về Nguyễn Thị Kiều Trinh

  • Trình độ học vấn Cử nhân cao đẳng
  • Độ tuổi 22-24 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên