Đăng Công Việc

Về Nguyễn Thị Hoài

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 28-30 tuổi
  • Mức lương mong muốn 5 - 7 triệu
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Số năm kinh nghiệm Chưa có kinh nghiệm
  • Trình trạng hôn nhân Đã kết hôn