Đăng Công Việc

Về Nguyễn Quốc Trinh

  • Trình độ học vấn 12/12
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên