Đăng Công Việc

Về Nguyễn Ngọc Thành

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Độ tuổi 22-24 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên