Đăng Công Việc

Về Nguyễn Hồng Cường

  • Trình độ học vấn 9/12
  • Độ tuổi 19-21 tuổi
  • Mức lương mong muốn Thương lượng
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Số năm kinh nghiệm 1 năm