Đăng Công Việc

Về Nguyễn Bá Văn

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 28-30 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Phó giám đốc