Đăng Công Việc

Về Ngô Sỹ Trường

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Độ tuổi 31-33 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên