Đăng Công Việc

Về Ngô Nguyên

Giáo dục

Kinh nghiệm

  • 2021 - 2021
    Công ty BĐS DNG Việt Nam

    Quản lý dự án

    Quản lý dự án sàn phân phối BĐS