Đăng Công Việc

Về Lưu Hiền

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 31-33 tuổi
  • Mức lương mong muốn 15 - 20 triệu
  • Cấp bậc mong muốn Chuyên viên
  • Số năm kinh nghiệm 1 năm
  • Loại hình công việc Tạm thời
  • Trình trạng hôn nhân Đã kết hôn