Đăng Công Việc

Về Lê Nghi

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 28-30 tuổi
  • Mức lương mong muốn Thương lượng
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên