Đăng Công Việc

Về Lê Minh Đức

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 22-24 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên
  • Số năm kinh nghiệm 3 năm
  • Loại hình công việc Toàn thời gian cố định
  • Trình trạng hôn nhân Độc thân