Đăng Công Việc

Về Hoàng Thị Thu Thủy

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên