Đăng Công Việc

Về Hoàng Thị Ngân

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Độ tuổi 19-21 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên