Đăng Công Việc

Về Hoàng Đăng Tú

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Mức lương mong muốn 10 - 12 triệu
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phòng
  • Số năm kinh nghiệm 2 năm
  • Loại hình công việc Freelance
  • Trình trạng hôn nhân Độc thân