Đăng Công Việc

Về Hồ Phi Dương

 • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
 • Độ tuổi 28-30 tuổi
 • Mức lương mong muốn 10 - 12 triệu
 • Cấp bậc mong muốn Chuyên viên
 • Số năm kinh nghiệm Trên 5 năm
 • Loại hình công việc Toàn thời gian cố định
 • Trình trạng hôn nhân Đã kết hôn

Giáo dục

 • 2009 - 2013
  Học Viện Tài Chính

  Học tập

  Sinh viên

Kinh nghiệm

 • 2013 - 2019
  Ngân hàng liên doanh Lào Việt

  Nhân viên Ngân hàng

  Tiếp thị khách hàng, huy động vốn, cho vay, bảo lãnh, thanh toán quốc tế

Chuyên môn

Nhân viên xuất nhập khẩu

Kỹ năng