Đăng Công Việc

Về Hồ Công Tráng

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Độ tuổi 28-30 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên