Đăng Công Việc

Về Đinh Huy Lĩnh

  • Trình độ học vấn Trung cấp
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên