Đăng Công Việc

Về Đậu Trọng Lưu

  • Trình độ học vấn Cử nhân cao đẳng
  • Độ tuổi 28-30 tuổi
  • Mức lương mong muốn 15 - 20 triệu
  • Cấp bậc mong muốn Trưởng phòng
  • Số năm kinh nghiệm Trên 5 năm
  • Loại hình công việc Freelance
  • Trình trạng hôn nhân Đã kết hôn