Đăng Công Việc

Về Đặng Thị Xinh

  • Trình độ học vấn Cử nhân cao đẳng
  • Độ tuổi 25-27 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên