Đăng Công Việc

Về Đặng Thị Linh

  • Trình độ học vấn Cử nhân đại học
  • Độ tuổi 22-24 tuổi
  • Cấp bậc mong muốn Nhân viên